Jazyky / Languages / Sprachen / Языки / Le lingue / Języki / Idiomas / Jeziki

Co možná nevíte o Olomouci:

 • Sloup Nejsvětější Trojice je největší barokní monumentální sousoší nejen v Česku, ale nemá srovnání ani v jinde v Evropě. Pro svou jedinečnost se nachází pod ochranou UNESCO.
 • Pokud jde o historický vývoj, Olomouc je u nás v mnohém srovnatelná pouze s hlavním městem Prahou. Během třicetileté války bylo město velmi poškozeno a přišlo i o své postavení největšího moravského města.
 • Roku 1641 byl do Brna přeložen královský tribunál a z města Olomouce se stává pouhé "druhé velké město", nicméně tak, jako u podobných případů (Kraków nebo Petrohrad), i naše město můžeme považovat za historicky cennější a snad i krásnější než dnešní největší město na Moravě.
  Urbanistická struktura města představuje výjimečný příklad středoevropského historického sídla a vůbec městská památková rezervace je po Praze druhá nejvýznamnější. Pár příkladů srovnání s Prahou.
  • 10. století: Zjišťujeme nebývalý příliv obyvatelstva a rozkvět. Olomouc se tím naprosto liší od situace, kterou známe u lokalit kdekoliv na jižní Moravě, které pomalu skomírají (Praha, 10. století formování přemyslovského státu).
  • 11. století: První židovské osídlení na Moravě (Praha 10. století).
  • 11. století: Obnovení moravského biskupství (Praha 10. století).
  • 11. století: Postaven první nezávislý klášter na Moravě (Praha, 10. století).
  • 15. století: Podle pověsti postaven olomoucký orloj, písemně doložen v 16. století (Praha rovněž konec 15. století).
  • 16. století: Založena první moravská univerzita (Praha, 14. století).
 • První na Moravě a často na druhém čestném místě za Prahou. Nyní vážně, nevážně o některých prvenstvích Olomouce:
  • Na dnešních olomouckých předměstích Povel a zčásti i na Nových Sadech fungovalo od 7. století do 9. století předvelkomoravské mocenské ústředí, které mohlo být snad i sídlem vládce Hornomoravského úvalu. Že by legendární hanácký král Ječmínek?
  • Město je trvale osídleno od dob prvních zemědělských kultur (Keltové, Germáni, Slované),  což souvisí právě s úrodnou půdou a rovněž bylo klíčové umístění Olomouce na trase dálkových a lokálních cest.
 • Kdysi nás učili, že bájným zakladatelem města je nejslavnější římský císař Julius Caesar. Upřímně musím dodat, že tato pověst se v Olomouci objevuje až ve středověku, ve zlatém období města  a tak si ji možná místní vymysleli. Přece jenom Gaius Julius Caesar zní poněkud světověji než Libuše a Přemysl Oráč nebo i Ječmínek.  Na každým šprochu pravdy je trochu. Římské legie do Olomouce nakonec dotáhly kolem roku 180, aby v místě mého bydliště v Neředíně zanechali stopy nejsevernějšího římského tábora u nás. Tábor měl nepochybně své jméno, které však upadlo v zapomnění a který dnes připomíná tramvajová zastávka u olomouckého krematoria.
 • Na závěr několik osobností.  Olomouc je církevní město s bohatými hudebními tradicemi a v německy mluvících zemích bývalo nazýváno moravským Salzburgem.
  • Balduino (12. století),  první známý skladatel v Olomouci, italského původu
  • J. Gallus Handl (16. století), slovinský Petelin, pracoval pro olomouckého biskupa, společně s Orlandem di Lasso, je považován za nejdůležitějšího renesančního skladatele
  • W. A. Mozart (1767), jako jedenáctiletý během svého pobytu u Leopolda z Podstat-Lichtensteinu, dokončil svou symfonii G-dur pojmenovanou olomouckou
  • L. van Beethoven (1823), složil svou slavnou Missu solemnis pro olomouckou katedrálu a věnoval ji svému příteli arcibiskupovi a arcivédovi Rakouska Rudolfu Johannovi
  • G. Mahler (1883), pracoval jako ředitel místního divadla
  • B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, nejznámější čeští skladatelé často ve městě pobývali. Janáček podobně jako Beethoven věnoval Missu glagolicu katedrále a arcibiskupovi Prečanovi
 • Za zmínku stojí i pár studentů olomoucké univerzity:
  • A. Waldstein, německy mluvících zemích Wallenstein (Schillerova trilogie), tehdy student, ale později další z plejády slavných generálů, kteří jsou s městem spjati
  • J. M. Mendel, vědec a zakladatel genetiky
 • Během 18. a 19. století se město mění v jednu z největších pevností Rakouska-Uherska. A teď vojenské a politické osobnosti:
  • J. M. Lafayette, francouzský generál a bojovník za nezávislost USA, strávil v Olomouc 4 roky nedobrovolně ve vězení
  • J. V. Radecky/Radetzky, slavný polní maršál byl hlavním velitelem olomoucké pevnosti
  • M. I. Kutuzov, legendární ruský velitel během napoleonských válek před bitvou u Slavkova pobýval v arcibiskupském paláci
  • J. A. Bakunin, ruský revolucionář a zakladatel anarchistického hnutí byl rovněž jak Laffayette v Olomouci uvězněn.
 • Finis coronat opus. Konec je korunou díla, tedy na závěr, ti s korunou na hlavě:
  • G. J. Caesar, ten nejslavnější a náš ájný zakladatel města, latinský název Olomouce Juliamons  v překladu Hora Juliova
  • Václav III, poslední král z rodu Přemyslovců, byl zavražděn blízko katedrály v roce  1306,
  • Karel IV, český král a římský císař, v mládí jako markrabě moravský pobýval v Olomouci,
  • Matyáš Korvín, slavný uherský král byl ve zdejší katedrále korunován na českého krále,
  • Jan III Sobiecki, polský král známý jako zachránce Vídně před Turky, přenocoval v Olomouci při svých válečných taženích, tak jako mnoho Poláků směřujících do Rakouska či Itálie,
  • Marie Terezie, jediná žena na habsburském trůně. Byla městu zavázána za skutečnost, že se pruskému králi Friedrichovi II nepodařilo olomouckou pevnost dobýt a tím byla zachráněna nepřímo i Vídeň. Právě tato panovnice městu ještě naposledy potvrdila titul hlavního zemského města a biskupství povýšila na arcibiskupství.
  • Ferdinand Dobrotivý, poslední český korunovaný král, se v roce 1848 v arcibiskupském paláci zříká trůnu neboli abdikuje
  • František Josef I, tehdy osmnáctiletý mladík se po něm stává novým císařem rakouským vládnoucím neuvěřitelných 67 let a že těch korun měl: král český, král uherský, král lombardský a benátský, král dalmátský, chorvatský a slavonský, král haličský, vladimířský a illyrský a samozřejmě i markrabě moravský.

Revoluční rok 1848, znamenal neskutečnou změnu v Evropě. Nikdy už nic nebude jako předtím. Vídeňský dvůr prchá do Olomouce a město se neoficiálně stává hlavním městem habsburské monarchie. Je to zároveň naposledy, kdy se hanácká metropole zapisuje do evropských dějin..tedy politicky :-)

Je toho ještě mnoho, co bych chtěl povyprávět. Přijeďte se podívat a dozvíte se více. Těším se na vaší návštěvu.